Sizin İçin Buradayız
taksitçi

ana sayfa

Kredi Kartı Yönetmeliği

Kredi Kartları Yönetmelik Değişikliği

17 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi, 22. Maddesi ve 26. maddesindeki Yönetmelik Değişikliği kapsamında; kredi kartı asgari ödeme oranı, limit artış, nakit çekim ve mal ve hizmet alım işlemleri, kredi kartları ile yapılacak işlemlerde taksitlendirme süresi ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği kapsamında, kredi kartı asgari ödeme oranları müşterilerimizin sahip olduğu kredi kartlarının toplam limitine ve müşterimizin bankacılık sektöründe kredi kartı kullanım başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebilecektir.

Ayrıca, yönetmelik değişikliği kapsamında müşterimizin kredi kartları için yapacakları ödeme tutarlarına bağlı olarak nakit çekim, limit artış ve mal ve hizmet alım işlemleri ile ilgili bazı kısıtlamalar da getirilmiştir.

Yönetmelikte yapılan diğer bir değişiklikle, kredi kartı ile mal ve hizmet alımlarında ve nakit çekim işlemlerinde taksitlendirme süreleri ile ilgili kısıtlamalar da getirilmiştir.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar ile İlgili Düzenlemeler

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17nci maddesinin, üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi değişikliği nedeniyle asgari ödeme oranları yeniden düzenlenmiştir.

Yeni yasal düzenlemeye göre; ödenmesi gereken asgari tutar, Hesap Özeti’nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup; müşterinin bankada bulunan kredi kartlarının toplam limiti;

 • 15.000 TL’ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %30'inden,
 • 15.001 TL’den 20.000 TL’ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %35'undan,
 • 20.001 TL ve üzeri ise kredi kartlarının dönem borcunun %40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından az olamaz ve bu oranlardan az olmamak üzere bankaca belirlenir.

Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin “İntibak” başlıklı 28/A maddesi, 17 Aralık 2010’dan sonra, bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilecek yeni kredi kartları hariç olmak üzere, uygulanacaktır.

 • 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa kredi kartı alan müşteriler yeni müşteri olarak değerlendirilecektir. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bu müşterilere tahsis edilen yeni kredi kartlarında, kartın sektörde ilk kullanım başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar asgari ödeme oranı en az 40% olarak uygulanacaktır. Ayrıca 8 Ekim 2013’den önce tahsis edilen kredi kartlarında, bir yıllık sürenin dolması ile; 1 Ocak 2014’den 31 Aralık 2014’e kadar, müşterinin asgari ödeme oranı, tüm kartlarının limiti toplamı 15.000 TL’ye kadar ise en az %27, 15.001- 20.000 TL arasında ise en az %32, 20.001 TL ve üzeri ise en az %40 olarak uygulanmaya başlanacaktır.
 • Tüm kartlar için, limit aralığına göre intibak süresi uygulanacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilen yeni kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödemelerin değişeceği tarihler ve mevcut Yapı Kredi kredi kartlarının toplam limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
  Kart Limitlerinin toplamı
Asgari ödeme oranlarının geçerli olacağı tarih aralığı 0 - 5.000 TL arasında ise 5.001 - 15.000 TL arasında ise 15.001 - 20.000 TL arasında ise 20.001 TL ve üstü ise
17.06.2011 - 16.12.2011 20% 22% 22% 22%
17.12.2011 - 16.06.2012 22% 25% 25% 25%
17.06.2012 - 16.12.2012 22% 25% 28% 28%
17.12.2012 - 16.06.2013 25% 25% 30% 30%
17.06.2013 - 16.12.2013 25% 25% 30% 35%
17.12.2013 - 31.12.2013 25% 25% 30% 40%
01.01.2014 - 31.12.2014 27% 27% 32% 40%
01.01.2015 ve sonrası 30% 30% 35% 40%

Müşteri Limiti Artırım, Nakit Çekim ve Mal ve Hizmet Alım İşlemleri ile İlgili Düzenlemeler

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinin, altıncı fıkrasında nakit çekim, müşteri limiti artış ve mal ve hizmet alım işlemleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 • Bir takvim yılı içerisinde bankamıza ait herhangi bir kredi kartı ile en fazla 3 defa, dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar ödeme yapan kredi kartı hamillerinin müşteri limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz.
 • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 defa, dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar ödeme yapılan kredi kartları ile dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar nakit çekim işlemleri gerçekleştirilemez.
 • Bir takvim yılı içerisinde bankamıza ait herhangi bir kredi kartı ile üst üste 3 defa, dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar ödeme yapan kredi kartı hamillerinin müşteri limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz.
 • Bir takvim yılı içerisinde üst üste 3 defa, dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar ödeme yapılan kredi kartları ile dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar nakit çekim işlemleri ve mal ve hizmet alımı gerçekleştirilemez.
 • Bu uygulama, 8 Ekim 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kredi Kartı ile Gerçekleştirilen İşlemlerde Taksitlendirme Süreleri ile İlgili Düzenlemeler

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin, yedinci fıkrasında taksitlendirme süreleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1 Şubat 2014 itibariyle;

 • Kredi kartları ile yapılan nakit çekim işlemleri ve taksitli işlemlerin tamamı için sunulan ek taksit ve/veya öteleme kampanyaları da dahil olmak üzere taksit sayısı 9 ile sınırlandırılmıştır.
 • Akaryakıt, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile gıda ve restoran harcamaları için taksit uygulanmayacaktır.